Medicina muncii

 

Prezentare generala


Rolul îndeplinit de medicina muncii este de a evalua starea de sănătate a angajaţilor la locul de muncă şi de a consilia angajatorul cu privire la factorii de risc profesional şi modalităţile de evitare a acestora, contribuind, în acest mod, la creşterea eficienţei în muncă a angajaţilor şi la reducerea absenteismului.


Metropolis Medical Center  este un centru medical acreditat de Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, precum si de la Colegiul medicilor din Bucuresti, care vă propune un concept nou cu privire la asigurarea de servicii de medicina muncii, flexibiltatea, competenţa, corectitudinea analizelor şi costurile reduse reprezentând referinţe ale activităţii noastre.


Metropolis Medical Center le asigură clienţilor săi întreaga paletă de servicii medicale necesare acoperirii cerinţelor legale pentru orice tip de profesie.  Realizăm ansamblul de activităţi institutionalizate ce au ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii angajaţilor şi a altor persoane participante la activitatea companiei.


Obiectivul principal al Metropolis Medical Center este de a oferi servicii de specialitate conform reglementărilor legale, la preturi foarte avantajoase, şi de a derula activităţi de promovare a sănătăţii la locul de muncă prin colaborarea cu managementul companiilor.

Metropolis Medical Center se angajează ca prin serviciile puse la dispoziţie să asigure companiei dumneavoastră tot ceea ce este necesar pentru ca aceasta sa realizeze ca principal beneficiu creşterea productivităţii muncii prin reducerea concediilor medicale şi îmbunătăţirea stării de sănătate a angajaţilor.


Avantaje

✔    Preţuri extrem de avantajoase

✔    Servicii medicale corecte

✔    Flexibilitate

✔    Seriozitate

✔    Creşterea productivităţii muncii

✔    Reducerea numărului de zile absente de la serviciu

✔    Experienţă de peste 10 ani în domeniu

✔    Ne deplasăm la sediul dumneavoastră indiferent de numarul de angajaţi

✔    Eliberare fişă de aptitudine în timp util


Atributiile medicului de medicina muncii

Serviciile medicale de medicina muncii prezentate sunt conforme cu reglementările Ministerului Sănătăţii, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate şi Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Metropolis Medical Center vă pune la dispoziţie următoarele servicii:

1.Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor

2.Consilierea angajatorului cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă

3.Evaluarea riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională

4.Consiliere pentru reinserţie şi reabilitare profesională

5.Evidenţa dosarelor medicale pentru salariaţi


1. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor

 • examen medical la angajare - specific fiecărei profesii sau meserii şi conform fişei de expunere la riscuri profesionale;

 • control medical periodic;

 • examen medical de adaptare;

 • examen medical la reluarea activităţii pentru persoanele ce întrerup activitatea mai mult de 90 de zile din motive medicale;

 • colaborarea permanentă cu medicul de famile al personalului angajat, informarea asupra starii de sanatate;

 • monitorizarea afecţiunilor angajaţilor prin luarea în evidenţă a certificatelor de concediu medical şi urmărirea evoluţiei pacienţilor;

La finalizarea examinărilor legate de medicina muncii, angajatul şi angajatorul vor primi rezultatul evaluarii prin intermediul fişei de aptitudine în care se menţionează aptitudinea în muncă conform profesiei/funcţiei.

2. Consilierea angajatorului cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă

 • informarea periodică a angajatorului asupra stării de sănătate a personalului angajat;

 • identificarea şi comunicarea riscului profesional către toţi factorii implicaţi în procesul muncii;

 • consilierea angajatorului pentru elaborarea strategiei de securitate si sanatate la locul de muna;

 • consilierea angajatorului cu privire la adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziologice ale angajatului;

 • Viza în carnetul de securitate şi sănătate în muncă;

 • Participarea la şedinţele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă;

 • Vizarea concediilor medicale

 • Raportarea stării de sănătate către organele de control şi statistică ale statului.

3. Evaluarea riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională

 • identificarea riscurilor profesionale pe categorii de personal;

 • evaluarea riscurilor de accidentare sau îmbolnavire profesională prin întocmirea fişei de risc pentru fiecare post în parte;

 • participarea la implementarea sistemului de Management al Securitatii si Sanatatii in Munca.

4. Consiliere pentru reinserţie şi reabilitare profesională

 • identificarea raportului dintre capacitatea de muncă a angajatului şi solicitările impuse de lucul de muncă;

 • consilierea angajatorului în vederea stabilirii unui loc de muncă potrivit pentru capacitatea diminuată a angajatului;

 • monitorizarea adaptării angajatului la noul loc de muncă.

5. Evidenţa dosarelor medicale pentru salariaţi

 • întocmirea unui dosar, la angajare, pentru fiecare angajat;

 • colectarea tuturor documentelor medicale rezultate în urma analizelor efectuate de angajat;

 • păstrarea în condiţii de strictă confidenţialitate a documentelor din dosarul medical;

 • înmânarea către salariat, în condiţii de confidenţialitate, a rezultatului demersurilor medicale (analize, fişă de aptitudini ş.a.).


Pretul pentru serviciile de medicina muncii va fi cuprins intre 1 euro si 3 euro/angajat/luna.

Pentru o oferta personalizata, va rugam de ne contactati.

Telefon: 031.437.05.28

            0728.100.560; 0729.988.677

E-mail:  metropolismedical@yahoo.com 

 

© 2018 metropolismedical.ro All rights reserved | Realizat de Webdesign